Bộ góc da tựa lật nâu SL06

Một mẫu sofa góc cơ bản có tựa lật
Kích thước:
 chiều dài lưng:   2600
 chiều góc relax: 1600
 bề sâu chính:     900
 chiều cao mặt ghế: 400